...
Mipec Petro

Thời gian thành lập: Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thương mại Xăng dầu MIPEC (MIPEC Petro) được thành lập và hoạt động theo giấy phép của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vào ngày 06/06/2012.

Ngành nghề kinh doanh chính:

Mipec Petro hiện đang sở hữu 14 cây xăng và 5 chi nhánh tại Hà Nội, Xuân Mai, Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng. Các cửa hàng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường. Gần 100 cán bộ được tập huấn nâng cao nghiệp vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Năm 2015, sản lượng xăng đạt 23.500m3; Dầu DO là 39.588,5m3; Dầu nhờn là 11.500 lít; Doanh thu đạt gần 900 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ.

Năm 2016, sản lượng xăng đạt 19.500m3; Dầu DO là 52.300m3; Dầu nhờn là 13.800 lít; Doanh thu đạt gần 730 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ.

Website: Thông tin đang cập nhật ...

Văn phòng MIPEC Petro