...
KINH DOANH XĂNG DẦU
Giới thiệu

Cuối năm 2011, MIPEC chính thức trở thành đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công thương cấp. Công ty đã thực hiện các chiến lược mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới đại lý và khách hàng; củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh; mở rộng quy mô hoạt động, thị phần, phát triển danh mục sản phẩm, gia tăng uy tín và thương hiệu MIPEC.

Vị trí

Tính đến đầu năm 2017, MIPEC sở hữu 10 cửa hàng xăng dầu và mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý với khoảng 200 thành viên tại khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Hình ảnh minh họa