23/08/2019 12:33
Tin Liên Quan

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-III 20400 20800
Xăng sinh học E5 RON 92-II 19350 19730
Diezel 0,05S 16500 16830
Dầu Mazut 14070 14350