11/12/2019 05:26
Tin Liên Quan

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-IV 21170 21590
Xăng không chì RON 95-III 21070 21490
Xăng sinh học E5 RON 92-II 19810 20200
Diezel 0,05S 15980 16290
Dầu Mazut 11180 11400