...
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU QUÂN ĐỘI ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG DẦU TỪ 17 GIỜ 00 NGÀY 17/07/2019
17/07/2019 00:00

Hà Nội, ngày 17/07/2019, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diesel các loại (DO), dầu mazut (FO). Giá mỗi mặt hàng sau khi điều chỉnh cụ thể như sau (đã bao gồm VAT):

Đvt: đồng/lít, kg (FO)

STT

Mặt hàng

Giá bán lẻ Vùng 1

Giá bán lẻ Vùng 2

1

Xăng không chì RON 95-III

21.230

21.650

2

Xăng sinh học E5 RON 92-II

20.270

20.670

3

Diezel 0,05S

16.990

17.320

4

Dầu Mazut

15.980

16.290

 

*Ghi chú: Giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì tăng 720đ/lít; xăng sinh học tăng 620/lít; dầu diesel các loại tăng 50đ/lít, dầu mazut tăng 760đ/kg.

 

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 17 giờ 00 ngày  17/07/2019 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do MIPEC công bố tại thông báo này áp dụng tại hệ thống phân phối của MIPEC trên lãnh thổ Việt Nam;

(a) Các cửa hàng xăng dầu (CHXD) MIPEC;

(b) CHXD của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của MIPEC

(c) CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ MIPEC.

Giá công bố tại thông báo này được công khai tại trang tin điện tử (website) www.mipec.com.vn, các công ty xăng dầu thành viên MIPEC.

Lãnh đạo MIPEC cho biết: Việc điều chỉnh xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 233/QĐ-MIPEC do Tổng giám đốc MIPEC Dư Cao Sơn ký ban hành ngày 17/07/2019 đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên MIPEC và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.

Các đơn vị thành viên MIPEC khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi Quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Công ty để báo cáo.

Theo văn bản số 5087/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 17 giờ 00 ngày  17/07/2019 cụ thể như sau:

Diễn giải

Đvt

Trích lập

Chi sử dụng

Thời điểm áp dụng

Mức

So trước

Mức

So trước

Xăng các loại (trừ nhiên liệu sinh học)

đ/l

500

-200

0

Giữ nguyên

Áp dụng từ 17 giờ 00 ngày  17/07/2019

Xăng E5

đ/l

100

-100

0

Giữ nguyên

Dầu hỏa

đ/l

500

-200

0

Giữ nguyên

Diezel các loại

đ/l

500

-200

0

Giữ nguyên

Mazut các loại

đ/kg

500

-200

0

Giữ nguyên

 

Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội:

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-IV 21160 21580
Xăng không chì RON 95-III 21060 21480
Xăng sinh học E5 RON 92-II 19780 20170
Diezel 0,05S 16630 16960
Dầu Mazut 14910 15200