...
MIPEC ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG DẦU TỪ 16 GIỜ 30 NGÀY 21.03.2016
21/03/2016 00:00

Hà Nội, ngày 21.03.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95, RON 92); xăng sinh học E5 RON 92; dầu diezel các loại (DO). Giá mỗi mặt hàng sau khi điều chỉnh cụ thể như sau (đã bao gồm VAT):

Đvt: đồng/lít, kg (FO)

STT

Mặt hàng

Giá bán lẻ Vùng 1

Giá bán lẻ Vùng 2

1

Xăng không chì RON 95

15.120

15.420

2

Xăng không chì RON 92

14.420

14.700

3

Xăng sinh học E5 RON 92

13.890

14.160

4

Diezel 0,05S

9.870

10.060

5

Diezel 0,25S

9.820

10.010

6

Mazut No2B (3,5S)

7.220

7.360

*Ghi chú: Giá bán lẻ mặt hàng xăng các loại (RON 95, RON 92) tăng 670đ/lít, xăng sinh học E5 RON 92 tăng 570đ/lít, dầu diezel tăng 290đ/lít.

 

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 30 ngày 21 tháng 03 năm 2016 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Giá xăng dầu do MIPEC công bố tại TCBC này áp dụng tại hệ thống phân phối của MIPEC trên lãnh thổ Việt Nam;

(a) Các cửa hàng xăng dầu (CHXD) MIPEC;

(b) CHXD của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của MIPEC

(c) CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ MIPEC.

Giá công bố tại TCBC này được công khai tại trang tin điện tử (website) www.mipec.com.vn, các công ty xăng dầu thành viên MIPEC.

Lãnh đạo MIPEC cho biết: Việc điều chỉnh xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 115/QĐ-MIPEC do Phó tổng giám đốc MIPEC Dư Cao Sơn ký ban hành ngày 21.03.2016 đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên MIPEC và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.

Các đơn vị thành viên MIPEC khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi Quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Công ty để báo cáo.

Theo văn bản số 2427/BCT-TTTN của Bộ Công thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 30 ngày 21.03.2016 như sau:

Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân Đội: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU 
Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày  31/01/2016    
              Đvt: VN đồng
Stt Mặt hàng Sản lượng xuất bán trong kỳ (lít/kg) QUỸ BOG
Số
trích lập
 trong kỳ
Số
sử dụng
 trong kỳ
Lãi phát sinh trong kỳ Số dư
Quỹ BOG
Lãi PS trên số dư (*)
 TK Quỹ BOG (+)
Lãi PS trên số dư
TK Quỹ BOG (-)
A B 1 2 3 4 5 6
  Số dư đầu kỳ 01/01/2016                                  -              19,754,452,533
  Phát sinh trong kỳ                                  -                   -    
1 Xăng RON 92                  11,557,629            3,467,288,700                              -                3,467,288,700
2  Xăng RON 95                       622,000               186,600,000                              -                   186,600,000
3  Xăng E5 RON 92                                  -                                -                                   -  
4  Điêzen 0,25S                                  -                                -                                   -  
5  Điêzen 0,05S                  18,624,884            5,587,465,200                              -                5,587,465,200
6 Dầu hoả                                  -        
7 Mazút 3,5S                                  -        
8 Mazút 3,0S                                  -        
9 Mazút 380/ khác                                  -        
  Tổng Số                  30,804,513            9,241,353,900        (841,951,636)          28,995,806,439
  Tồn cuối kỳ  31/01/2016                  28,153,854,803
                                          -  

GIÁ XĂNG DẦU BÁN LẺ

SẢN PHẨM VÙNG 1 VÙNG 2
Xăng không chì RON 95-IV 15080 15380
Xăng không chì RON 95-III 14980 15270
Xăng sinh học E5 RON 92-II 14260 14540
Diezel 0,05S 11510 11740