...
MIPEC ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG DẦU TỪ 16 GIỜ 45 NGÀY 20/10/2016
20/10/2016 00:00

Hà Nội, ngày 20/10/2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diesel các loại (DO), dầu mazut (FO). Giá mỗi mặt hàng sau khi điều chỉnh cụ thể như sau (đã bao gồm VAT):

Đvt: đồng/lít, kg (FO)

STT

Mặt hàng

Giá bán lẻ Vùng 1

Giá bán lẻ Vùng 2

1

Xăng không chì RON 95-II

17.540

17.890

2

Xăng không chì RON 92-II

16.840

17.170

3

Xăng sinh học E5 RON 92-II

16.530

16.860

4

Diezel 0,05S

13.020

13.280

5

Mazut No2B (3,5S)

10.060

10.260

*Ghi chú: Giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại tăng 440đ/lít; xăng sinh học tăng 390đ/lít; dầu diesel các loại tăng 600đ/lít, dầu mazut tăng 590đ/kg.

 

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10 năm 2016 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do MIPEC công bố tại thông báo này áp dụng tại hệ thống phân phối của MIPEC trên lãnh thổ Việt Nam;

(a) Các cửa hàng xăng dầu (CHXD) MIPEC;

(b) CHXD của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của MIPEC

(c) CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ MIPEC.

Giá công bố tại thông báo này được công khai tại trang tin điện tử (website) www.mipec.com.vn, các công ty xăng dầu thành viên MIPEC.

Lãnh đạo MIPEC cho biết: Việc điều chỉnh xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 508/QĐ-MIPEC do Phó tổng giám đốc MIPEC Dư Cao Sơn ký ban hành ngày 20/10/2016 đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên MIPEC và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.

Các đơn vị thành viên MIPEC khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi Quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Công ty để báo cáo.

Theo văn bản số 9999/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 45 phút ngày 20/10/2016, cụ thể như sau:

Diễn giải

Đvt

Trích lập

Chi sử dụng

Mức

So trước

Mức

So trước

Xăng các loại (trừ nhiên liệu sinh học)

đ/l

300

Giữ nguyên

600

300

Xăng E5

đ/l

0

Giữ nguyên

600

300

Dầu hỏa

đ/l

300

Giữ nguyên

300

300

Diezel các loại

đ/l

300

Giữ nguyên

300

300

Mazut các loại

đ/kg

300

Giữ nguyên

0

Giữ nguyên