...
MIPEC ĐIỀU CHỈNH GIÁ XĂNG DẦU TỪ 16 GIỜ 55 NGÀY 05/10/2017
05/10/2017 00:00

Hà Nội, ngày 05/10/2017, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diesel các loại (DO), dầu mazut (FO). Giá mỗi mặt hàng sau khi điều chỉnh cụ thể như sau (đã bao gồm VAT):

Đvt: đồng/lít, kg (FO)

STT

Mặt hàng

Giá bán lẻ Vùng 1

Giá bán lẻ Vùng 2

1

Xăng không chì RON 95-II

18.690

19.060

2

Xăng không chì RON 92-II

17.990

18.340

3

Xăng sinh học E5 RON 92-II

17.730

18.080

4

Diezel 0,05S

14.580

14.870

5

Mazut No2B (3,5S)

11.740

11.970

*Ghi chú: Giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại giảm 120đ/lít; xăng sinh học giảm 100đ/lít; dầu diesel tăng 140đ/lít, dầu mazut tăng 210đ/kg.

 

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16 giờ 55 ngày 05 tháng 10 năm 2017 cho đến khi có thông báo mới.

Giá xăng dầu do MIPEC công bố tại thông báo này áp dụng tại hệ thống phân phối của MIPEC trên lãnh thổ Việt Nam;

(a) Các cửa hàng xăng dầu (CHXD) MIPEC;

(b) CHXD của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của MIPEC

(c) CHXD của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ MIPEC.

Giá công bố tại thông báo này được công khai tại trang tin điện tử (website) www.mipec.com.vn, các công ty xăng dầu thành viên MIPEC.

Lãnh đạo MIPEC cho biết: Việc điều chỉnh xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 335/QĐ-MIPEC do Tổng giám đốc MIPEC Dư Cao Sơn ký ban hành ngày 05/10/2017 đã được gửi đến tất cả các đơn vị thành viên MIPEC và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.

Các đơn vị thành viên MIPEC khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi Quyết định giá đã ban hành về Sở Công Thương tỉnh/thành phố và Công ty để báo cáo.

Theo văn bản số 9278/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 16 giờ 55 ngày 05/10/2017, cụ thể như sau:

Diễn giải

Đvt

Trích lập

Chi sử dụng

Thời điểm áp dụng

Mức

So trước

Mức

So trước

Xăng các loại (trừ nhiên liệu sinh học)

đ/l

300

Giữ nguyên

130

20

Áp dụng từ 16h55 ngày 05/10/2017

Xăng E5

đ/l

0

Giữ nguyên

110

20

Dầu hỏa

đ/l

300

Giữ nguyên

190

Giữ nguyên

Diezel các loại

đ/l

300

Giữ nguyên

180

Giữ nguyên

Mazut các loại

đ/kg

300

Giữ nguyên

100

Giữ nguyên

 

Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội: