...
Hoạt động chung
03 11
Ngày 3 tháng 11 năm 2015, Tại Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội (Mipec) diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội và Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Auchan của Pháp. Với việc ký kết thoản thuận hợp tác này, chuỗi siêu thị Simply Mart nổi tiếng bởi uy tín và sự thân thiện với mọi gia đình sẽ chính thức có mặt tại Hà Nội.
03 11
Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) đóng góp 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.