...
Xăng dầu
04 06
Hà Nội, ngày 04/6/2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diezel các loại (DO), dầu mazut (FO).
20 05
Hà Nội, ngày 20.05.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diezel các loại (DO), dầu mazut (FO).
05 05
Hà Nội, ngày 05.05.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diezel các loại (DO), dầu mazut (FO).
20 04
Hà Nội, ngày 20.04.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng dầu diezel các loại (DO), dầu mazut (FO). Giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì RON 95-II, RON 92-II và xăng sinh học E5 RON 92-II được giữ nguyên.