...
Xăng dầu
20 04
Hà Nội, ngày 20.04.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng dầu diezel các loại (DO), dầu mazut (FO). Giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì RON 95-II, RON 92-II và xăng sinh học E5 RON 92-II được giữ nguyên.
05 04
Hà Nội, ngày 05.04.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95-II, RON 92-II); xăng sinh học E5 RON 92-II.
21 03
Hà Nội, ngày 21.03.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95, RON 92); xăng sinh học E5 RON 92; dầu diezel các loại (DO).
18 02
Hà Nội, ngày 18.02.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng các loại (RON 95, RON 92); xăng sinh học E5 RON 92.