...
Xăng dầu
19 01
Hà Nội, ngày 19.01.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng sinh học E5 RON 92, xăng các loại (RON 95, RON 92); dầu mazut (FO).
04 01
Hà Nội, ngày 04.01.2016, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ xăng sinh học E5 RON 92, xăng các loại (RON 95, RON 92); dầu mazut (FO).