...
Xăng dầu
08 03
Hà Nội, ngày 08/03/2018, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) giữ nguyên giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì, xăng sinh học, dầu diesel (DO), dầu mazut (FO) như hiện hành.
21 02
Hà Nội, ngày 21/02/2018, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diesel các loại (DO), dầu mazut (FO).
03 02
Hà Nội, ngày 03/02/2018, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) giữ nguyên giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì các loại, xăng sinh học, dầu diesel các loại (DO), dầu mazut (FO) như hiện hành.
19 01
Hà Nội, ngày 19/01/2018, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) chính thức điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng không chì, xăng sinh học, dầu diesel các loại (DO), dầu mazut (FO).